In een vierdimensionaal bewustzijn keert de ervaring van eenheid weer terug in ons leven. Alle stukken van de puzzel komen stap voor stap op hun plek te liggen, waardoor iedereen (op zijn eigen manier) het geheel weer kan ervaren. In deze heelheid wordt duidelijk hoe iedereen met elkaar verbonden is en elkaar kan versterken. Voor alles en iedereen is een plek en het is aan jou om dit te ontdekken. Op het moment dat je de samenhang toelaat in je hart, ben je één met de schepping en ervaar je het paradijs op Aarde.  


In dit artikel leggen we uit waarom het herstel van de eenheid een noodzakelijke voorwaarde is voor verdere groei en ontwikkeling van jou als individu en de mensheid als geheel.


Wat is eenheid? 

In de eenheid ervaar je hoe alles met alles samenhangt en onderling in harmonie is. De 13-kleurige levensbloem is een symbool voor eenheid. De kleuren van de schepping liggen hier op hun plek en zijn onderling in balans. Geen enkele kleur overheerst. In het onderlinge samenspel versterken de kleuren elkaar en wordt de kracht van de onderliggende eenheid zichtbaar. Ieder mens heeft het nodig om zijn eigen levensbloem te openen en de kleuren van de schepping met elkaar in balans te brengen.

De tijdzegels van de Tzolkin helpen om alle bloembladeren van de levensbloem te openen. Ieder tijdzegel is verbonden met een eigen kleur. De tijdzegels IMIX en CHICCHAN, bijvoorbeeld, hebben de kracht om het rode bloemblad te openen, terwijl BEN en AKBAL het paarse blad ondersteunen. Alle buitenste bladen hebben worden ondersteund door twee tijdzegels, terwijl de binnenste bladeren worden ondersteund door één tijdzegel (bijvoorbeeld lichtgroen, ETZNAB). Door de kracht van alle tijdzegels van de Tzolkin in jezelf te ontwikkelen, gaat jouw levensbloem helemaal open en kom je terecht in het eenheidsbewustzijn. 


Van het paradijs naar de wereld van tegenstellingen

Er is een tijd geweest waarin veel mensen in het eenheidsbewustzijn leefden. De bijbel heeft het in dit verband over het paradijs; andere verhalen beschrijven, bijvoorbeeld, het liefdevolle en harmonieuze Lemurië. Het eenheidsbewustzijn is echter vrijwel overal verloren geraakt. Wie de boeken van Anastasia leest, ontdekt hoe veelomvattend het begrip 'eenheid' kan zijn. Anastasia leefde doelbewust in afzondering van de maatschappij om in eenheid met de natuur te komen. Anastasia was zo succesvol in haar leefwijze, dat ze in de winter warmte kon vinden in de armen van een wilde beer... In de eenheid hangt alles met alles samen en heeft elk levend wezen hier besef van. Dit eenheidsbewustzijn en gevoel van onderlinge verbondenheid zijn we op een bepaald moment echter kwijt geraakt. Zoals in de bijbel staat: we hebben het 'paradijs' op een gegeven moment verlaten.    

Eigenlijk kun je beter zeggen dat we op een gegeven moment het paradijs waren 'ontgroeid'. Het leven in eenheid was mooi, maar werd uiteindelijk wel saai. Je leefde je leven lang op de plek waar je werd geboren, met dezelfde mensen om je heen in een hoofdzakelijk agrarische samenleving. Het is eigen aan de algemene principes van groei en ontwikkeling dat de mens op een bepaald moment meer avontuur wil. De beschaving van Atlantis kwam op, waar het eenheidsbewustzijn gelijk op ging met technologische ontwikkeling. Er ontstond een magische samenleving waar natuur en techniek in symbiose leefden. Op het hoogtepunt van de eenheidssamenleving kwam planeet Aarde echter in een heel ander energieveld te liggen. Het tijdperk van de dualiteit brak aan. Dit heeft tweespalt gebracht in Atlantis: natuur en technologie werden tegenpolen. Technologen gingen de natuur naar hun hand zetten, wat zelfs leidde tot onvrijwillige DNA mutaties bij mensen. Geheel passend bij de principes van dualiteit, is Atlantis is uiteindelijk ten onder gegaan aan natuurgeweld als tegenreactie op het ongebreidelde 'technologische geweld'.  

In de wereld van dualiteit kun je pas eenheid ervaren, nadat je beide tegenpolen hebt leren kennen. Om te weten wat geluk is, zal je ook pijn en verdriet moeten ervaren. Als je wilt weten wat macht is, zul je ook slaaf moeten worden. De mensheid heeft inmiddels duizenden jaren in tegenstellingen geleefd en filosofische systemen ontwikkeld om pijn en geluk in balans te brengen. Denk hierbij aan de principes van 'yin en yang' of een 'stoïcijnse levenshouding'. In de duale wereld blijf je je voortdurend bewust van de tegenovergestelde ervaring die onvermijdelijk zal komen. 


De drie-eenheid

Veel mensen zijn de dualiteit zat. Heel concreet zien we, bijvoorbeeld, allerlei mensen die zoeken naar nieuwe verhoudingen tussen klassieke tegenstellingen als 'werk' en 'privé' of 'ik' en 'wij'. Het oplossen van tegenstellingen is echter geen kleinigheid en vraagt om een nieuwe trilling en een bijbehorend filosofisch fundament. Het goede nieuws is dat we aan het begin van een nieuw tijdperk staan, waarin we de wereld vanuit de drie-eenheid mogen ervaren. Dit triale bewustzijn zal minstens zo avontuurlijk zijn als het bewustzijn van de duale wereld, terwijl we geen tegenstellingen meer hoeven te ondergaan!

Trialiteit is van groot belang om de Nieuwe Tijd tot een werkelijk succes te maken. Lichtwerk in de wereld van dualiteit geeft namelijk onbedoelde neveneffecten: het donker zal even sterk toenemen als het licht. De groeiende tegenstellingen zijn overal in de wereld te zien. Dit komt dus mede doordat veel mensen, helaas ook lichtwerkers, nog onbedoeld vastzitten in het alom aanwezige duale denken en doen. Je kunt alleen ontsnappen aan de 'gevangenis' van de dualiteit door met heel je wezen af te stemmen op de triale trilling. Er is daarom ook een triale Tzolkin nodig om met elkaar op een vredige wijze de Nieuwe Tijd binnen te treden; deze triale Tzolkin heeft 21 in plaats van 20 tijdzegels. TimeTools2113 beschrijft hoe je kunt meebewegen op het ritme van de triale Tzolkin. 


De Tzolkin herstelt de eenheid 

De Tzolkin kan helpen om de ervaring van eenheid terug te brengen. Dit geldt niet alleen voor jouw persoonlijke leven, maar ook voor de mensheid als geheel. Nadat we het paradijs zijn ontgroeid, is de mensheid zich in vele richtingen gaan ontwikkelen. De specialisatie heeft op wereldschaal geleid tot verschillende religieuze, spirituele en filosofische systemen. Je zou kunnen zeggen dat elk volk een ander aspect van de schepping is gaan onderzoeken en hier specialist in is geworden. Om de eenheid te herstellen, mag al deze wijsheid weer bij elkaar komen. Dat betekent dat we als mensheid voor de opgave staan om het beste van alle culturen samen te brengen.

De Tzolkin is een krachtig instrument om wereldculturen te verenigen. Het blijkt namelijk dat de inhoudelijke thema's van de tijdzegels op verschillende plaatsen in de wereld uitgewerkt zijn. Veel aspecten van het tijdzegel CHUEN, de humorist, vinden we terug bij de traditie van de Happy Buddha uit China. De Happy Buddha mag niet verward worden met de Boeddha uit Tibet. Deze andere Boeddha heeft een heel ander karakter en belichaamt de thema's van MEN (rechter). Als je weet op welke momenten het tijd is voor de Buddha uit China en wanneer het tijd is voor de Boeddha uit Tibet, hoef je geen intellectuele verwarring te krijgen over de verschillen tussen de systemen. Verschillende culturen vullen elkaar aan en reiken oplossingen aan voor specifieke situaties. De Tzolkin helpt je om op het juiste moment de juiste kaders aan te reiken. Dit is mogelijk, omdat de Tzolkin is gebaseerd op een inhoudelijke codering van tijd. Dankzij het nieuwe en diepgaande inzicht in het wezen van tijd kunnen we dus voor eens en voor altijd de culturele verschillen in de wereld overstijgen!  


Eenheid brengt mensen bij elkaar  

Tot op heden hebben culturele verschillen veelal geleid tot versplintering en strijd. Er zijn weinig plaatsen in de wereld waarin culturele diversiteit als een zegen wordt ervaren. Omgekeerd kan je zelfs stellen dat cultuurverschillen aan de basis liggen van het merendeel van de maatschappelijke problemen. Ook de geschiedenis van Nederland kenmerkt zich door fanatieke religieuze afsplitsing, groepsvorming en 'verzuiling'. Veel oude zuilen zijn inmiddels verdwenen, maar toch staan in de huidige samenleving vele groepen buiten spel, omdat ze 'anders' zijn. Hierbij kun je natuurlijk denken aan mensen met een andere culturele achtergrond, maar ook aan mensen met hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit of juist een 'psychische stoornis'. Ook op een ander niveau zie je culturele onderdrukking. Er zijn, bijvoorbeeld, ook grote krachten in de samenleving die de praktijk van 'alternatieve geneeswijzen' willen isoleren en marginaliseren. In de 'oude wereld' is het heel moeilijk met verschillen om te gaan, want er is geen besef van de onderlinge eenheid van alles.

In de Nieuwe Tijd is het de bedoeling dat we gaan ontdekken wat 'de ander' toevoegt aan het geheel. Wat kunnen hoogbegaafden wat anderen niet hebben? Hoe kunnen we hun kwaliteiten tot voordeel van eenieder maken? Mensen met een psychologische stoornis noemden we vroeger 'gek', simpelweg omdat we er geen raad mee wisten. Maar wat nu als we ontdekken dat de 'gek' er is om ons in contact te brengen met de wereld van het onbewuste? Als de we eenheid van het leven willen ervaren, zullen we onze ogen moeten openen voor alle mensen die we lange tijd hebben verstoten! Ook zullen we dieper moeten graven dan we gewend zijn. In de wereldgeschiedenis hebben moslims (denk aan de Perzische dichter Rumi) de taak gehad om de de kracht én de problematieken van het hart(chakra) te onderzoeken. Hun ervaring is goud waard in deze tijd! De multiculturele samenleving is niet voor niets ontstaan aan de vooravond van een nieuw tijdperk. We kunnen niet zonder elkaar om zelf vooruit te komen! 


Eenheid ervaar je in je hart 

Het verlangen naar eenheid is er altijd geweest. Het probleem is alleen dat het lange tijd onbereikbaar was. Eenheid vind je in je hart, en als je niet vanuit je hart leeft, kun je er dus niet bij. We hebben duizenden jaren geleefd vanuit ons mentale bewustzijn en zijn dit zo belangrijk gaan vinden, dat we het hart hebben verwaarloosd. Natuurlijk zijn er mensen met een open hart geweest, maar het was niet de collectieve trilling - en daarmee was het moeilijk vol te houden en op te schalen. Met het verstand kun je bedenken hoe eenheid eruit ziet, maar je kunt het niet ervaren. Dan is het verleidelijk om het met de mond te belijden, maar moeilijk om ernaar te handelen. Dit is de problematiek van de Oude Tijd. In de Nieuwe Tijd wordt het gemakkelijker om altijd en overal vanuit ons hart te leven. Het cruciaal dat we leren om verschillen positief te waarderen, zelfs als ze in onze irritatiezone zitten! De Tzolkin kan het proces van integratie enorm vergemakkelijken. 


Eenheid is de basis voor een Hoger Bewustzijn 

In sommige kringen wordt er veel gesproken over een 5D levenswijze, die nodig is om een betere wereld te creëren. In een 5D bewustzijn leven we vanuit ons Hogere Zelf en kunnen we een co-creator van de schepping worden. Als co-creator hebben we privileges, die we vanuit een 3D bewustzijn niet tot onze beschikking hebben. We kunnen dan het lot in eigen hand nemen en ons karma oplossen en verleggen. Hierdoor kunnen we ons bevrijden van blokkades uit het verleden; niet alleen persoonlijke blokkades, maar ook blokkades binnen onze familie, ons land en zelfs de wereldgeschiedenis. De mogelijkheden van 5D bewustzijn zijn groot en zijn van groot belang. De vraag is echter: hoe kom je erbij? En hoe kun je als co-creator verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet in een wereld waarin alles met alles samenhangt?  

Het is onze persoonlijke ervaring dat je pas blij wordt van de vijfde dimensie als je meester bent van de vierde dimensie. Als je het lot verlegt, heeft dat consequenties voor het geheel! En als je niet beseft of herkent hoe het geheel verschuift, kun je onbedoeld brokken maken. Dit is, bijvoorbeeld, in Atlantis gebeurd. Ook kan 5D bewustzijn verwarring brengen in je persoonlijke leefsfeer. Als je je lot verlegt, kunnen er veranderingen in je leven komen, die je niet begrijpt. Je ziet het verband niet met jouw 5D activiteit, omdat je de onderliggende eenheid onvoldoende beseft of herkent. Je raakt dan gedesoriënteerd en kan jezelf daardoor onbedoeld in de weg zitten. 5D bewustzijn is dus maar beperkt interessant als je geen basis hebt in de vierde dimensie. Dit maakt duidelijk waarom de vierde dimensie voor iedereen een noodzakelijke schakel is naar het licht van de vijfde dimensie.