Wie wij zijn

TimeTools is een initiatief van Albert-Jan Abma en Fabiënne Abma-Orlemans. Sinds 2007 zijn wij bezig met het moderniseren van de Tzolkin, de oude Maya kalender. We maken oude kennis bruikbaar voor de moderne samenleving.

Fabiënne 
Abma-Orlemans

Albert-Jan 
Abma

6 Etznab (meester)

6 Ben
(profeet)

Wat is TimeTools?

We werken via drie initiatieven:

  • TimeTools2013
  • TimeTools2113
  • TimeTools Serendipity

Hieronder lichten we alle initiatieven toe:


TimeTools2013 brengt je in contact met de kracht van de Dreamspell kalender. Op de website kun je jouw eigen tijdzegel uitrekenen en ontdekken wat dit zegt over jouw zielsverlangen en persoonlijkheid. We bieden diverse producten aan waarmee je direct jouw rol in de Nieuwe Tijd gaat begrijpen, als ook de uitdagingen die daarmee samenhangen.


Onze missie

TimeTools2013 wil bezielde mensen vertrouwd maken met de Tzolkin. Leven vanuit bezieling is prachtig, maar kent ook diepe dalen, vertwijfeling en confrontaties met jezelf. Wij willen laten ontdekken hoe de Tzolkin jou kan helpen om in elke situatie helder te krijgen wat er nodig is om het contact met je ziel te behouden en zelfs te versterken.  

Onze aanpak

TimeTools2013 legt in haar aanpak de nadruk op de 20 tijdzegels van de Tzolkin. Dit is een duidelijke keuze, want we hadden ook de 260 dagen van de de Tzolkin centraal kunnen stellen. Wij menen echter dat de Tzolkin eerst begrepen dient te worden aan de hand van de 20 zegels. Mensen die de tijdzegels 'in de vingers' hebben, kunnen op onze website echter ook in contact komen met de 13 tonen en de 20 tijdlussen (ook wel genoemd: 'wavespell's' of 'golven'). 

Persoonlijke ontwikkeling

TimeTools2013 richt zich op zielsverlangen, persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke relaties. Je krijgt inzicht in 'het DNA van je ziel' en kunt ontdekken hoe je jouw zielskracht tot volle wasdom kunt laten komen.  

Je kunt de Tzolkin ook gebruiken om af te stemmen op tijdpatronen, waardoor je de flow in je leven kunt versnellen. Dit aspect van de Tzolkin werken we echter uit op de website van TimeTools2113.

'Eigen smoel'

In de wereld van Tzolkin vallen we op door een eigenzinnige en eigentijdse benadering. Zo zijn wij het eerste initiatief dat gebruik maakt van de universele symbolen van de tijdzegels van de Tzolkin. Maar er zijn ook talrijke andere innovaties, zoals de aanpak met de 20 archetypes.  

We zetten ons in om mensen op laagdrempelige wijze te introduceren in de wereld van de Tzolkin. Daarnaast willen we een bron van inspiratie zijn voor mensen die al langer bekend zijn met de wijsheid van de Maya's. 

TimeTools2013 in de pers

9 mei en 13 mei 2014 stond TimeTools2013 in het Dagblad van het Noorden. Klik hier om het artikel te lezen.

Over de naam 'TimeTools'

De letterlijke vertaling van het woord 'TimeTools' is ‘tijdgereedschappen’. Dit is precies waar we voor staan: hulpmiddelen aanreiken om met tijd, de vierde dimensie, te kunnen werken.

Over het getal 2013

Het getal 2013 heeft een dubbele betekenis:

Het staat voor het jaartal 2013. Volgens de Maya’s (en ook andere oude culturen) vond in 2012 een overgang plaats naar een nieuw tijdperk. Het jaar 2013 staat dus voor de start van een nieuwe periode!

Je kunt 2013 ook lezen als 20 x 13. Dit staat voor 20 tijdzegels en 13 tonen. 20 x 13 is 260 en dit is precies de omvang van de Tzolkin. 2013 staat dus ook voor de Tzolkin!


TimeTools2113 beschrijft de Triale Dreamspell Kalender. Op deze website kun je elke dag lezen waar het tijd voor is. Ook worden langere tijdperiodes beschreven, die dieper liggende processen van groei en ontwikkeling beschrijven. Deze site is zeer krachtig om serendipiteit te herkennen en versterken. Klik hier om de website van TimeTools2113 te bezoeken.