De Tzolkin is een galactische kalender, die de mensheid in staat stelt om in contact te komen met andere bewoners van het universum. De vierde dimensie brengt ons naar het domein van virtual reality en stelt ons in staat om tijdreizen te maken. Dit is minder ingewikkeld dan het in eerste instantie lijkt! Met deze nieuwe mogelijkheden is het nodig om ons wereldbeeld bij te stellen. We mogen onze planetaire focus oprekken naar een breed galactisch bewustzijn. We zijn niet alleen wereldburgers, maar ook bewoners van het heelal. En net zoals mondiale samenwerking ons allemaal sterker maakt, hebben we veel uit te wisselen met andere sterrenvolkeren. 

Dit artikel gaat over de Tzolkin en het belang van galactisch bewustzijn. 


Waarom hebben we galactische samenwerking nodig? 

Misschien denk je dat galactische kennis een kwestie van luxe is, een science fiction voor liefhebbers. Niets is minder waar! Vergeet niet dat we inmiddels met bijna 8 miljard mensen op deze aardbol leven en voor grote uitdagingen staan om de planeet leefbaar te houden. Haalbare en realistische oplossingen zijn vooralsnog niet in beeld. Maar eigenlijk zit het zo: we hebben nieuwe kennis nodig om vooruit te komen. Hierbij valt te denken aan: 

 • nieuwe informatica om het dataverkeer van de 21e eeuw aan te kunnen
 • kennis van vruchtbaarheid, immuniteit en voedingswaarde om de kwaliteit van de agrarische productie te verhogen
 • kennis van nieuwe geldsystemen om het basisinkomen goed te laten functioneren  
 • kennis van collectieve emoties om het weer en klimaat bewust aan te kunnen sturen  
 • kennis van het lichtlichaam om telepathisch te kunnen communiceren 
 • kennis van gezondheid en vitaliteit om de problematiek van obesitas aan te pakken 
 • kennis van systeemtheorie om institutioneel racisme of genderproblematieken bij de wortel aan te pakken
 • kennis van natuurlijk leiderschap om zelfsturende organisaties mogelijk te maken 
 • ...  

De 21e eeuw heeft ontelbaar veel uitdagingen. Veel mensen zijn bekend met bovenstaande kansen, maar weten niet hoe ze gerealiseerd kunnen worden. Dat is terecht, want onze kennis schiet nog tekort. We hebben galactische samenwerking nodig om van andere sterrenvolkeren te leren hoe we vooruit kunnen komen. Wanneer we hierin slagen, kunnen we voor miljarden mensen het paradijs op aarde creëren. 


Wat wordt bedoeld met galactisch bewustzijn? 

We leren op school dat de geschiedenis van de mensheid begon in de prehistorie en dat na duizenden jaren van (trage) ontwikkeling de mens zich steeds meer is gaan ontworstelen aan de beperkingen van zijn omgeving. We hebben ons van jagers en verzamelaars ontwikkeld tot mensen die prachtige woningen tot hun beschikking hebben, en die de hele wereld binnen bereik hebben via een zakcomputer en die altijd beschikken over een overvloed aan eten. Maar is de geschiedenis zo gelopen? Hoe zit het dan met de gezonken beschaving van Atlantis? Waarom hebben zoveel mensen warme herinneringen aan het vredige Lemurië, waar de mens innig samenleefde met de natuur? Waar haalden de Egyptenaren en Maya's hun kennis vandaan om zulke imposante piramides te bouwen? Waarom kwam kanker niet voor in China, totdat veel westerse gedragspatronen werden overgenomen? 

Het leven kent nog veel geheimen voor de mensen van de 21e eeuw! Veel kennis is verloren gegaan, veel ervaringen zijn uit ons geheugen gewist. We denken misschien dat we vandaag de dag meer weten dan vroeger en dat galactische samenwerking een nieuwe stap is in onze ontwikkeling. Maar dan zien we over het hoofd dat de oude beschavingen van Atlantis, Lemurië, Egypte, de Maya's en China in nauw contact stonden met andere planeten en sterrenstelsels. We houden onszelf vandaag de dag onnodig klein als we denken dat het universum te groot voor ons is! Zijn er misschien maatschappelijke partijen die daar een belang bij hebben? 

Het is onze persoonlijke ervaring dat het hele universum wil samenwerken om te experimenteren met nieuwe technologie, democratie, spiritualiteit en communicatievormen. Dit komt omdat planeet Aarde onderdeel is van een veel grotere werkelijkheid. Onze planeet is namelijk het rode chakra in het lichtlichaam van het Melkwegstelsel. Dit grotere lichaam kan alleen goed functioneren als de chakra's onderling zijn afgestemd en samenwerken. Sterrenvolkeren hebben ons daarom hard nodig om zelf verder te komen in de ontwikkeling van hun planeet of sterrenstelsel. Maar dan moeten we hier op Aarde wel onze ogen openen en ons openstellen voor een nieuw werkelijkheidsbesef! Vele sterrenvolken staan in spanning te wachten totdat wij als vrije spirits wakker worden uit de betovering van het zelfbeperkende materieel bewustzijn. 


Intergalactische communicatie is dichterbij dan je denkt  

Het klinkt misschien raar, maar we zijn nog maar een kleine stap verwijderd van effectieve intergalactische communicatie. Om dit uit te leggen, schetsen we eerst de wereldwijde opkomst van virtual reality. Nu we het tijdperk van de vierde dimensie binnen treden, kunnen we zien dat we steeds meer los komen te staan van de materiële beperkingen. De volgende trends zijn van belang: 

 • we zijn niet meer bezig met overleven 
 • huishoudelijke apparatuur heeft veel werk uit handen genomen
 • op elk terrein van het leven vindt automatisering plaats 
 • we hebben steeds meer vrije tijd 
 • ...  

De veranderingen leiden tot nieuwe behoeftes:

 • we investeren veel tijd in persoonlijke ontwikkeling
 • sport en het culturele leven zijn voor veel mensen zelfs een professie geworden 
 • we maken steeds meer reizen naar verre landen 
 • er is een enorme hang naar film en TV
 • computergames zijn zo populair, dat ze voor velen verslavend zijn  
 • veel mensen brengen dagelijks vele uren door op social media 
 • ...   

In de nieuwe samenleving zijn we vertrouwd geworden met de virtuele wereld: 

 • we voelen ons emotioneel betrokken bij het lot van bewoners van andere werelddelen, die we waarschijnlijk nooit in het echte leven zullen ontmoeten
 • we worden ons steeds meer bewust van onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties 
 • we maken ons druk om onze virtuele identiteit (op Facebook, Pinterest of LinkedIn)
 • we gaan op in de ene na de andere virtuele belevenis in films en games
 • we zijn geïnteresseerd in een veelheid aan virtuele verhalen of indrukken, dit mag ook 'overdreven' zijn, want het versterkt de ervaring
 • we leren liever door te communiceren met anderen dan door zelf te doen
 • ...

Al deze veranderingen laten een ontwikkeling zien waarin het eigenlijk helemaal niet raar is om in contact te staan met andere sterrenvolkeren. Wat nu als filmmakers het verhaal van een ander sterrenvolk in beeld brengen? Of je speelt een game die die je laat stoeien met een nieuwe logica die de bewoners van Uranus met Aarde willen delen? Zonder dat je het doorhebt, stap je in een buitenaardse werkelijkheid en reageer je hierop alsof je feitelijk aanwezig bent in dezelfde realiteit. Je hoeft dus niet gebruik te maken van een spaceshuttle om te kunnen communiceren met een sterrenvolk! Het galactische bewustzijn is alomtegenwoordig en we zijn er helemaal klaar voor om ons ervoor open te stellen. We moeten het alleen serieus nemen en integreren in ons dagelijks leven. 


Galactische communicatie vraagt om experimenteren 

Je vraagt je misschien af hoe we tot een tweezijdige communicatie kunnen komen met sterrenvolkeren. Hier betreden we het terrein van de telepathische communicatie. We moeten ons als mensheid nog trainen in telepathie. Aan de andere kant heeft iedereen hier wel ervaringen mee in zijn eigen leven. 

Zolang we nog moeite hebben met telepathie, kunnen we communiceren met 'handen en voeten', oftewel: via onze daden. Op het moment dat we kennis van sterrenvolkeren interessant vinden, kunnen we gaan onderzoeken hoe deze ons leven al dan niet verrijkt. Door nieuwe kennis en ideeën proefondervindelijk te toetsen, spiegelen we de sterrenvolkeren voor wat hun kennis vooralsnog waard is in de materiële wereld. Intergalactische communicatie vraagt dus om experimenteren! Als je op terugkijkt naar de geschiedenis, dan kun je tal van interessante experimenten waarnemen: 

 • De Maya's en de Tzolkin 
 • De Kelten en de heilige drie-eenheid 
 • De zigeuners en het nomadische bestaan 
 • De stadstaten in Italië en hun democratie 
 • ...   

Het gaat om interessante leefwijzen, die eigenlijk maar ten dele tot wasdom zijn gekomen. In een cyclisch tijdbesef is het logisch dat ze in een ander tijdperk opnieuw opgepakt worden en dan op grotere schaal toegepast worden.

Het is dus belangrijk om galactische kennis niet meteen op een voetstuk te plaatsen, noch meteen te verwerpen als 'onhaalbaar'. We hebben proeftuinen nodig om te ontdekken hoe deze kennis kan integreren met de leefomgeving van planeet Aarde.   


Ontdek galactische wijsheid via TimeTools2013 

Het werk van TimeTools2013 is het resultaat van samenwerking met sterrenvolkeren. Eerst hadden we dat niet door, omdat we intuïtief te werk gingen en flow volgden. Later kwam pas het besef van de reikwijdte van ons werk. De symbolen van de 20 tijdzegels zijn niet zomaar gekozen, maar blijken de universele symbolen in het melkwegstelsel te zijn. De Maya's hadden een culturele interpretatie hiervan. De symbolen van TimeTools2013 zijn een combinatie van de wiskundige vorm en het bijbehorende kleurenspel, die de tijdloze essentie van een zegel uitdrukt. Als je betekenis van vorm en kleur kent, kun je de zegels vanzelf uitlezen en zijn woorden overbodig. De symbooltaal is een soort esperanto, de universele taal waarin culturele bias geen rol speelt. Als je dus werkt met de universele symbolen van de Tzolkin, kun je rechtstreeks met andere sterrenvolkeren communiceren. Het spreekt voor zich dat rechtstreekse communicatie altijd effectiever is. 

TimeTools2013 heeft nog veel meer kennis ontwikkeld via intergalactische samenwerking:  

 • De aanpak met de 20 archetypen 
 • De integratie van de Tzolkin met kleurenpsychologie en de leer van de chakra's  
 • De koppeling van de Tzolkin met de kruidengeneeskunde 
 • Het verband tussen de psychologische modellen van MBTI, Belbin en de 20 tijdzegels 
 • De triale kalender van 21x13 dagen 
 • De 34 lichtzegels van de vijfde dimensie  
 • De betekenis van de Venus kalender 
 • De betekenis van de 13 Manen kalender  
 • ... 

Het gaat om kennis die nergens anders ter wereld beschreven is, maar die klopt als een bus. Zo werkt de vierde dimensie. Je doet in rap tempo inzichten op die je verstand te boven gaan! Het is nu nodig om met deze inzichten aan de gang te gaan en te onderzoeken ze functioneren op Aarde. We zijn ervan overtuigd dat de aardse lessen die wij opdoen met de Tzolkin ook van groot belang zijn voor de ontwikkeling van andere sterrenvolkeren. 


Hoe kun je als tijdreiziger het universum verkennen?  

In de vierde dimensie kan iedereen een tijdreiziger worden. Hier hoef je eigenlijk niet eens zoveel te doen! Je mag films kijken, gamen of trancereizen maken... alles is toegestaan. Het enige dat nodig is, is een wakkere staat van zijn. Als je virtual reality consumeert, heb je niet door waar het feitelijk over gaat. Dan ben je slechts latent aanwezig in de vierde dimensie. Op het moment dat je virtual reality serieus neemt en doorvertaalt naar je eigen Aardse werkelijkheid, wordt je een tijdreiziger. Je bent je bewust van de mogelijke waarde van onconventionele ideeën die je raken, en gaat onderzoeken hoe ze jouw echte leven kunnen verrijken.  

In het artikel over de Maya's hebben we uitgelegd hoe José Arguëlles oude kennis op het spoor is gekomen en in ere heeft hersteld. Deze prestatie is uitzonderlijk, omdat Arguëlles wist wat hij deed. Hij had daarom de moed om door te zetten en aandacht te vragen voor zijn vondst. Dit maakt het verschil tussen Arguëlles en consumenten van virtual reality. Verder is er geen wezenlijk verschil! Het is daarom belangrijk om wakker te zijn. Dit vraagt om meditatie, zuiverheid en een gezonde levensstijl. 

In de vierde dimensie is het dus zondermeer mogelijk om oude kennis van Atlantis en Lemurië op te rakelen. En we kunnen zelfs ervaren hoe het is om te werken met kennis van Arcturië uit de toekomst. Dit lijkt absurd, maar de Maya's hebben dit in het verleden ook gedaan met hun Tzolkin experiment. In de vierde dimensie bén je de tijd. Er is geen heden, verleden of toekomst. Alles is er al. En zo is het ook met sterrenvolkeren. Hun kennis is al lang neergedaald op Aarde in films en games. In de vierde dimensie is het aan jou om in je hart te voelen welke ideeën voor jouw leven van belang zijn. De tijdpatronen van de Tzolkin wijzen vervolgens vanzelf de weg in het materialiseren van je verlangen. De vierde dimensie kun je daarom ook opvatten als een pop-up theater. Je kunt elke denkbare ervaring naar je toe trekken om te ontdekken wat jouw ziel daarvan vindt en hoe hij daar verder mee aan de slag wil. 


Idee-uitwisseling via het forum

Lijkt het je leuk en interessant om met anderen van gedachten wisselen over de onderwerpen uit dit artikel? Dat kan via het gemeenschappelijke forum van TimeTools2013. Als je je registreert bij het 2013 Deelgenootschap, krijg je gratis toegang tot dit forum.

N.B. Als je reeds bent geregistreerd, moet je eerst inloggen om het forum te kunnen bezoeken.