In de vierde dimensie verschuift het centrum van ons bewustzijn van ons verstand naar ons hart. Dit zal ook bij jou een enorme verandering teweeg brengen. Als je hart 'aan' gaat, komt er een enorme vreugde in je los en kun je de wereld aan. Je weet precies waar het leven om gaat en kunt je helemaal overgeven aan het moment. Je hart wordt groter en groter en stroomt over van geluk. Als je hart voor langere tijd 'uit' is, wordt het leven een hel. Je ervaart een enorme leegte en kan het tempo van het leven niet bijbenen. Je wordt voortdurend overspoeld door heftige gebeurtenissen, die je geen plek kunt geven. Alles in de vierde dimensie draait om het 'groene hart'.      

In dit artikel leggen we uit wat we bedoelen met het 'groene hart' en waarom dit van groot belang is om de zegeningen van de vierde dimensie binnen te laten komen.  


Wat is het verschil tussen een 'groen' en een 'rood' hart? 

Er is een groot verschil tussen een 'rood' hart en een 'groen' hart. Iedereen weet wat er doorgaans wordt bedoeld met een rood hart. We vieren dan de passionele liefde die we voelen voor een ander. Liefde en seksualiteit kunnen dan moeiteloos in elkaar overlopen; hierbij leren we dat het beter is om deze liefde te delen met één persoon. Het groene hart geeft uiting aan een andere vorm van liefde: de liefde die ons individuele zijn overstijgt. Deze universele liefde is gericht op alles en iedereen: verschillende mensen, dieren en zelfs de wereld om ons heen. Het is hetzelfde 'verliefde' gevoel als bij een rood hart, maar dan zonder ook maar enige intentie tot seksualiteit. Voor veel mensen voelt het groene hart onwennig in het begin. Is het wel te vertrouwen? Waar leidt het je naartoe? Met een groen hart loop je over van vreugde!


In het groene hart ervaar je een andere werkelijkheid 

Het openen van je groene hart is één van de grootste geschenken van de Nieuwe Tijd. Moet je je voorstellen hoe het is om in allerlei situaties onmetelijke liefde te voelen voor de wereld om je heen! En zie eens voor je hoeveel liefde er naar je toe kan komen als de mensen om je heen ook leven vanuit hun groene hart! Woorden schieten tekort om het geluksgevoel te beschrijven van alle harten die elkaar versterken. Het collectieve groene hart is enorm krachtig en maakt euforisch. 

Als je je groene hart hebt gevonden, ziet de wereld er anders uit: 

 • Je bent moeiteloos in staat tot telepathisch contact 
 • Je kunt het lichtlichaam van anderen waarnemen 
 • Je voelt je één met je omgeving 
 • Je bent zeer sensitief 
 • Je ervaart een liefde voor iedereen 
 • Je beseft dat je altijd en overal op tijd bent 
 • Je voelt je verbonden met zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld 
 • Je weet dat je altijd vrij bent om je eigen keuzes te maken 
 • ...   

Wanneer je groene hart aan gaat, wandel je het paradijs binnen. Het is niet dat de wereld om je heen plotseling anders is, maar je ervaart deze totaal anders. Je ervaart de wereld vanuit universele liefde! 


Het is de kunst om je hart 'aan' te houden

Waarschijnlijk kan iedereen zich wel momenten in zijn leven herinneren, waarin hij zijn groene hart heeft gevoeld. Het is dus niet de kunst om het hart te ervaren, maar om het 'aan' te houden, ook als het moeilijk is. Ook in de vierde dimensie heb je nog steeds met dilemma's te maken en kun je last hebben van irritatie, onbegrip of zelfs ruzie. Dan kun je zomaar je trilling verlagen en raak je de verbinding met je groene hart kwijt. Je bent dan weer terug in de oude wereld, met alle beperkingen die dat met zich meebrengt. In onze huidige tijd zijn er nog niet zoveel mensen die erin slagen om hun groene hart permanent 'aan' te hebben staan. Daardoor is het nog moeilijk om je op te trekken aan de wereld om je heen. Sterker nog, je wordt door je omgeving juist vaak 'teruggezet' naar de derde dimensie. Dit gaat echter veranderen! Hoe meer mensen gaan leven vanuit hun groene hart, hoe sterker deze trilling wordt en hoe gemakkelijker het voor iedereen wordt om zijn groene hart 'aan' te laten. 

In de bijbel wordt gesproken van de profetie van 144.000 uitverkorenen. Deze zullen in het 'einde der tijden' opstaan en zich verenigen. Wij denken dat hiermee wordt verwezen naar mensen die erin slagen om hun groene hart aan te zetten. Als er op de wereld 144.000 mensen in slagen om tegelijkertijd hun groene hart aan te zetten, wordt het collectieve veld zo sterk, dat het niet meer uit kan. De hele wereldbevolking zal dan gaan resoneren met de trilling van het groene hart en de overgang maken naar een vierdimensionaal bewustzijn. Vanaf dat moment zal de transformatie van de wereld in een hogere versnelling komen. 


Waarom we spreken van een 'groen' hart 

Het 'groene hart' is een nieuwe term, die verwijst naar het hart als het centrum van ons vierdimensionale bewustzijn. Ons hart is verbonden met het vierde chakra, dat een groene kleur heeft. Vandaar het predikaat 'groen'.

Het vierde chakra staat in verbinding met het wilslichaam. In de vierde dimensie gaat het daarom om de vraag: wat wil ik? Maar net zo belangrijk is de vraag: wat wil de ander? In het hart is het van het grootste belang dat iedereen elkaar de vrijheid geeft om eigen keuzes te maken. Elke poging tot 'druk' zal ervaren worden als een inbreuk. Dat betekent niet dat je geen kritiek of advies mag geven. Waar het om gaat is dat je de intentie hebt om de ander volledig vrij te laten om zijn eigen keuzes te maken.    

Belangrijke verschillen tussen de derde en de vierde dimensie  

De overgang van de derde naar de vierde dimensie is ook te begrijpen aan de hand van de thema's van de chakra's. In het tijdperk van de derde dimensie was de zonnevlecht het centrum van ons bewustzijn. En de zonnevlecht is verbonden met het gele chakra en ons 'causale lichaam'. Hier staan de volgende thema's centraal: 

 • jezelf manifesteren in de wereld 
 • logisch denken
 • opsplitsen en categoriseren 
 • welvaart creëren 
 • schoonheid nastreven 
 • met macht kunnen omgaan 
 • je niet laten onderdrukken
 • de ander ervaren als een zelfstandig individu
 • wederzijds respect ontwikkelen  
 • ...

Als we kijken naar de geschiedenis van de mensheid, dan zien we thema's van de derde dimensie uitkristalliseren in, bijvoorbeeld, de opkomst van wetenschap, het ontstaan van sterke natiestaten en het creëren van maximale welvaart via een markteconomie. In de periode 1750-2012 is de derde dimensie tot volledige wasdom gekomen. Dit begon met de industriële revolutie en leidde uiteindelijk tot de digitalisering van de samenleving. Ook de vele wereldoorlogen en de huidige 'vreedzame' politieke coalitie op wereldschaal (VN, G20) horen hierbij. Het tijdperk van de derde dimensie is echter in 2012 tot een einde gekomen. Dat betekent dat wetenschap haar status zal verliezen, de natiestaat zal haar centrale rol kwijtraken en de markteconomie kan niet meer goed functioneren om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Er zijn daarom grote veranderingen op komst! In feite zijn deze veranderingen al lang in gang gezet.

In de derde dimensie krijgt liefde een nieuwe plek. In een driedimensionaal bewustzijn vloeien gevoelens van liefde meestal voort uit gedachten, zoals:

 • wat is de wereld toch mooi!
 • wat een mooi mens! 
 • wat een prachtige theorie!
 • wat een prima prestatie!
 • dit klopt exact!
 • wat hebben we het eigenlijk goed met elkaar!
 • dit is (pas) goed geregeld! 
 • wat een heerlijke luxe! 
 • dit hebben we echt verdiend!
 • wat zit de wereld eigenlijk mooi in elkaar
 • ...

Misschien herken je wel situaties waarin je ook dergelijke gedachten hebt gehad. Kwamen er toen ook warme gevoelens in je op? En zou je dat, net als ons, een bepaalde vorm van liefde willen noemen? Het zijn in ieder geval heel fijne gevoelens, die we als mens graag opzoeken en willen vermeerderen. Toch blijf je in de derde dimensie een toeschouwer van het leven. Je kijkt als het ware verstandelijk toe en komt tot een besef dat iets 'goed' is of dat het 'goed is zoals het is'. Deze toeschouwende en, dikwijls, oordelende blik verdwijnt in de vierde dimensie. In het hart sta je in contact met de eenheid van het leven. Je bent geen toeschouwer meer, maar ervaart hoe je EEN bent met de wereld om je heen. Overal waar je bent, voel je in eerste instantie eenheid. In de eenheid is alles goed en verdwijnt de behoefte om te oordelen als vanzelf. De liefde die je in je hart kunt voelen, vloeit voort uit de directe (en dus niet verstandelijke!) ervaring van eenheid, zoals:  

 • ik voel verbondenheid!
 • ik weet dat we op een dieper niveau hetzelfde willen! 
 • ik ben een andere jij! 
 • ik waardeer verschillen, omdat ze samen één geheel vormen!
 • ik ben al compleet!
 • alles komt precies op tijd naar me toe! 
 • jij bent met een reden in mijn leven gekomen!  
 • de situatie wil me iets vertellen! 
 • ...  

De ervaring van liefde in het groene hart is intenser en veel meer omvattend dan de liefde in de derde dimensie. Niet voor niets wordt het hart het centrum van de liefde genoemd! Het ervaren van een direct contact met bron van het leven geeft een enorm gevoel van dankbaarheid en vreugde. Dit is iets heel anders dan de warme gevoelens van de derde dimensie. Als je eenheid ervaart, is er geen enkele gedachte of prestatie meer nodig om je blij te kunnen voelen. Vreugde ontspringt spontaan doordat je de pure levenskrachten door je heen voelt stromen. Kinderen leven van nature in het eenheidsbewustzijn. Kun jij zo stralen als de jongen op de onderstaande foto? In de vierde dimensie is het de kunst om deze momenten aaneen te rijgen en anderen mee te nemen in jouw blijdschap om het bestaan. 

 


De Tzolkin en het Groene Hart 

Kan de Tzolkin jou helpen om de trilling van het groene hart vast te houden? Het antwoord is zonder meer 'ja'. Als je afstemt op het ritme van de Tzolkin, ga je meestromen met de energie van de dag. Hierdoor kun je de trilling van je groene hart vasthouden. Er komen echter situaties voor, waarin je je balans dreigt kwijt te raken. Dit is het geval als je een dilemma tegenkomt, of wanneer situaties anders uitpakken dan je zou willen. In dat geval kun je het dagadvies op basis van de Tzolkin erbij pakken en jezelf gerichte vragen stellen. Deze vragen passen meestal precies bij de situatie en helpen je om de juiste keuze te maken. De uiteindelijke keuze maak je echter met je hart. Door je hart actief te betrekken bij al je beslissingen, blijft het open en blijf je afgestemd op de trilling van de vierde dimensie. Om meer te lezen over het dagadvies, verwijzen we naar de website www.timetools2113.com

Er zijn ook andere manieren om je hart 'aan' te houden. Op de website van TimeTools2013 (waar je nu bent) kun je ontdekken hoe mensen op verschillende manieren met hun zielskracht om kunnen gaan. Wanneer je kennis hebt van het tijdzegel (en toon en levenspad) van de ander, kun je véél meer begrip opbrengen voor het gedrag van de ander. Je kunt zelfs waardering hebben als je ziet dat de ander iets op 'zijn' manier doet (zoals op basis van het tijdzegel voorspeld kan worden). Als je beseft dat de ander met jou verbonden is in dezelfde eenheid, ga je onderzoeken hoe je elkaar kunt aanvullen en versterken. Dit is een liefdevolle beweging, die je altijd in je hart kunt voelen. Je kunt daardoor in liefde het contact met de ander aangaan, wat er ook aan de hand is! Dit lijkt voor velen misschien een utopie, maar is volstrekt logisch in een vierdimensionaal bewustzijn.  


Idee-uitwisseling via het forum

Lijkt het je leuk en interessant om met anderen van gedachten wisselen over de onderwerpen uit dit artikel? Dat kan via het gemeenschappelijke forum van TimeTools2013. Als je je registreert bij het 2013 Deelgenootschap, krijg je gratis toegang tot dit forum.

N.B. Als je reeds bent geregistreerd, moet je eerst inloggen om het forum te kunnen bezoeken.