Een tijdperk waarin alles anders gaat 

Sinds 2013 leven we in een tijdperk met totaal nieuwe mogelijkheden. Heb jij ook gemerkt dat je de afgelopen jaren sensitiever bent geworden? Er is zoveel aan het veranderen! Het groeiende besef van 'IK-in-WIJ' is misschien wel de grootste verandering die we momenteel als mensheid ondergaan.


In dit artikel leggen we uit hoe je kunt merken dat we een nieuw tijdperk zijn binnengegaan. 


Verandering van tijdperk  

Zichtbare ontwikkelingen

Als je de wereld van nu vergelijkt met de wereld van de jaren '90, gaan veel zaken er anders aan toe: 

 • Energie-opwekking uit natuurlijke hulpbronnen komt nu echt van de grond
 • Veel mensen hebben een vast contract verruild voor een avontuurlijk bestaan als ZZP'er  
 • Door de komst van internet is veel kennis algemeen beschikbaar geworden 
 • Geld is grotendeels digitaal geworden 
 • Mensen doen inkopen via internet; producten worden massaal aan huis bezorgd
 • Vrijwel iedereen gebruikt een zakcomputer (smartphone) en staat bijna permanent in verbinding met de rest van de wereld...
 • Er is een grote behoefte aan zingeving in werk; begrippen als 'purpose economy' en 'sociaal ondernemen' zijn geen taboe meer, maar gemeengoed  
 • ... 

De gekozen voorbeelden laten een trend van dematerialisatie zien. Het is opmerkelijk hoe groot de veranderingen zijn in een tijdbestek van 'slechts' 30 jaar. 


Uitdagingen van deze tijd

Elke tijd heeft ook zijn eigen zorgen en uitdagingen. Ook hierin zien we relevante verschuivingen: 

 • We beseffen dat we er niet in zijn geslaagd om de ontbossing van de wereld tegen te gaan, ondanks alle inspanningen
 • Klimaatverschuiving door menselijk handelen wordt nu algemeen onderkend en heeft verregaande gevolgen voor mens, plant en dier
 • De wereld blijkt (nog) slechter in elkaar te zitten dan gedacht. Klokkenluiders leggen politieke geheimen op straat; schandalen komen massaal aan het licht, zoals: seksueel misbruik in de katholieke kerk, sjoemelsoftware in de auto-industrie en de me-too beweging in Hollywood
 • De zorg wordt onbetaalbaar en onmenselijk; niet alleen door de vergrijzing, maar met name ook door obesitas en overgewicht; er is sprake van een tijdbom
 • Grote groepen mensen blijven structureel buiten de samenleving: hoogbegaafden, mensen met geestelijke problemen en mensen met een lage sociaal-economische status
 • Steeds meer mensen hebben last van depressie en hebben behandeling nodig
 • De rente is al jaren record laag en toch is er enorm veel geld in de wereld dat niet geïnvesteerd wordt
 • ...

Op veel terreinen zit de wereld op een dood spoor, ondanks alle goede bedoelingen en de vele initiatieven die wel degelijk van de grond zijn gekomen. Het lijkt erop dat steeds meer mensen hiervan doordrongen raken. Er is een fundamentele verandering nodig. Zou het kunnen dat we op de grenzen van een tijdperk zijn gestuit? 


Het begin van een nieuw tijdperk 

Volgens de profetie van de Maya's zou in 2012 een tijdperk tot een einde komen. Dat betekent dat in 2013 een nieuwe cyclus is begonnen. Waar kun je dat aan merken? Om tot een besef van de verschuiving van 2013 te kunnen komen, moeten we verder kijken dan de maatschappelijke trends. Op een diepere laag zijn de volgende ontwikkelingen van belang: 

 • Tegenstellingen in de wereld nemen toe; zowel in de wereld om ons heen, als in ons eigen leven 
 • Momenten van groot geluk gaan vaak gelijkop met diepe ellende 
 • De 'puzzels' waarmee we worden geconfronteerd, zijn steeds complexer; de logica van het verstand schiet inmiddels tekort
 • Innoveren is de norm; de tijd van zekerheden is voorbij 
 • We komen los van de materie; we gaan minder hechten aan materialen ('ontspullen') 
 • Het zielsverlangen is enorm; het negeren van je zielsverlangen leidt vrijwel direct tot ziekte 
 • Veel mensen worden geconfronteerd met oude karmische patronen; opeenvolging van persoonlijke transformatie is onvermijdelijk
 • ...

Is de verschuiving op de diepere laag voor jou herkenbaar? Zo ja, dan ben jij waarschijnlijk op weg om een nieuw tijdperk in te stappen! Misschien sta je er al met één been in. Dat is niet altijd fijn. Je hebt namelijk niet alleen met de zegeningen van de nieuwe tijd te maken, maar ook met de donkere kanten...


Donkere tijd

De Nieuwe Tijd brengt in eerste instantie veel chaos en verwarring:

 • het harde werken dat niet meteen het succes oplevert dat je had verwacht
 • onbegrip over de 'oplossing'; waarom zien anderen het niet?!
 • botsen met de inertie van gevestigde systemen  
 • weten wat er nodig is, maar verwarring bij jezelf ervaren over waar je nu goed aan doet
 • regelmatig een dood spoor ervaren, hoewel dat later toch niet 'dood' bleek te zijn
 • last hebben van blokkades die je niet begrijpt en die niemand je kan uitleggen
 • ...

Er zijn veel mensen die nog vasthouden aan de oude wereld. Zij zullen tegen je zeggen dat er niets nieuws is onder de zon. Maar uiteindelijk komen ze bedrogen uit, want de trilling van de aarde is veranderd. Jij weet dat al, diep van binnen, de anderen niet. Dit is zo verwarrend aan deze tijd. De 'anderen' lijken in eerste instantie gelijk te hebben, omdat het logisch klinkt, maar het pakt niet zo uit, dat blijkt keer op keer. Oude patronen bestaan nog, maar functioneren niet meer zoals ze dat altijd deden. Nieuwe patronen zijn in de maak, maar zijn nog experimenteel en kleinschalig. 


Wat is de vierde dimensie?  

Een totaal andere werkelijkheid

We verlaten het tijdperk van de derde dimensie en zijn op weg om de vierde dimensie te betreden. Eigenlijk zitten we al in de vierde dimensie, alleen zijn we nog niet goed afgestemd, waardoor we het nog niet in zijn volledigheid kunnen ervaren. Wat de vierde dimensie voor ons betekent, is niet zomaar uitgelegd. We hebben er daarom diverse artikelen aan gewijd. 


Meerdere werkelijkheden tegelijk 

Het is ook niet in een paar woorden uitgelegd wat de moderne natuurkunde van Einstein zo fundamenteel anders maakt dan de klassieke natuurkunde van Newton. Toch kon met Einstein ineens een atoombom worden gemaakt... Zo is het ook met de verschuiving naar de vierde dimensie. Een geheel nieuwe ervaring van de werkelijkheid is mogelijk. En net zoals de natuurkunde van Newton nog steeds klopt, blijft ook de wereld van de derde dimensie bestaan. Er komt alleen een werkelijkheid omheen, die groter is en nieuwe mogelijkheden brengt. 


Van 12 sterrenbeelden naar 20 tijdzegels 

Sterrenbeelden als bakens in de Oude Tijd 

In de vierde dimensie heeft de mens nieuwe hulpmiddelen nodig om zich te oriënteren op het leven. In de derde dimensie waren de 12 sterrenbeelden onze bakens tijdens onze 'weg door de stof'. De sterrenbeelden leerden ons om met de dualiteit van lichaam en geest om te gaan en gaven ons steun om te reflecteren op ons eigen leerproces hierin. De wijsheid van de sterrenbeelden is nog steeds bruikbaar. Er is alleen een nieuwe taal gekomen, met nieuwe mogelijkheden. 


De Tzolkin als baken in de Nieuwe Tijd

In de vierde dimensie krijgen we de kennis van de 20 tijdzegels van de Tzolkin tot onze beschikking. Deze zegels gaan niet over de weg door de stof. In de vierde dimensie ontworstelen we ons namelijk aan de traagheid en beknelling van de materie. We worden vrije zielen, die alle materiële zaken aantrekken die ze verlangen. In de vierde dimensie is de materie ondergeschikt aan de ziel. Maar wat is de ziel? Waar verlangt de ziel naar? Hoe komt de ziel tot materialisatie? Hoe zijn zielen met elkaar verbonden? Dit zijn vragen die in de vierde dimensie centraal komen te staan.


Leerproces

Het zal enige tijd kosten voordat we als mensheid de Tzolkin 'in de vingers krijgen'. Niet alleen op filosofisch gebied, maar ook heel praktisch. Als we weten hoe de ziel werkt, kunnen we kansen en teleurstellingen op een andere manier begrijpen en onze leefwijze aanpassen. Uiteindelijk gaan we met z'n allen op een geheel nieuwe manier leven. Veel van deze levenshoudingen zijn al zichtbaar om ons heen. Kleinschalig, misschien nog niet overtuigend, maar wel veelbelovend.   


De nieuwe werkelijkheid  

In de Nieuwe Tijd, het Aquarius Tijdperk, gaan we een nieuwe relatie met onze omgeving aan, die groter is, ingewikkelder ook, maar ook vol liefde, fijngevoeligheid, snelheid en nieuwe mogelijkheden. Dit heeft niet alleen betrekking op ons privé leven, maar ook op ons werk en de samenleving als geheel, ja, zelfs het melkwegstelsel! De dematerialisatie zal zover doorzetten, dat we als aardbewoners weer in contact kunnen komen met sterrenvolkeren. Dit zal nieuwe impulsen geven aan de ontwikkeling van de Aarde. De werkelijkheid van de Tzolkin moet je ervaren, stap voor stap ga je je realiseren waar het over gaat en hoe alles met alles samenkomt in een nieuw besef van tijd... 


Idee-uitwisseling via het forum

Lijkt het je leuk en interessant om met anderen van gedachten wisselen over de onderwerpen uit dit artikel? Dat kan via het gemeenschappelijke forum van TimeTools2013. Als je je registreert bij het 2013 Deelgenootschap, krijg je gratis toegang tot dit forum.

N.B. Als je reeds bent geregistreerd, moet je eerst inloggen om het forum te kunnen bezoeken.