De Tzolkin behoort tot de rijke erfenis van de beschaving van de Maya's. Wereldwijd worden de Maya's gezien als de 'meesters van de tijd'. Het centrum van de beschaving lag op het schiereiland Yucatan, gelegen in het tegenwoordige Mexico. De cultuur kende haar hoogtepunt ten tijde van de Europese Middeleeuwen. Men wist toen miljoenensteden te bouwen in moerassig gebied en liet vele imposante piramides verrijzen. Hier werden belangrijke ceremonies gehouden en kon men hoog boven het oerwoud de complete sterrenhemel aanschouwen. De Maya's beschikten over kennis die nergens anders ter wereld gevonden is.  

In dit artikel schetsen we de historische achtergrond van de Tzolkin.


Waar en wanneer leefden de Maya's precies?  

De Maya's hebben hun grootste culturele bloei doorgemaakt in de periode 250 tot 900 na Christus. Op de bovenstaande kaart is te zien waar de Mayasteden waren gelegen. De vele imposante piramides die door de Maya's zijn nagelaten, liggen verspreid over het gehele schiereiland Yucatan en zelfs daarbuiten. Net als in Egypte zijn de piramides met grote precisie gebouwd en hebben ze de 'tand des tijds' goed doorstaan. De piramide van de gevederde slang (gelegen bij Chichén Itza) is zelfs zo gebouwd, dat de schaduw van de piramide als een slang de trappen lijkt af te glijden. Dit gebeurt slechts twee keer per jaar, namelijk tijdens de zonnewende in het voorjaar en in de herfst. Dit wonderlijke fenomeen maakt de Maya cultuur minstens zo mysterieus als die van Egypte. Na 900 raakte de cultuur in verval; toen de Spanjaarden vele eeuwen later aan wal kwamen, was er niet veel meer over van de oorspronkelijke macht en rijkdom en bevonden veel steden zich al in een vervallen staat. 

Wat maakt de cultuur van de Maya's zo bijzonder?  

De cultuur van de Maya's heeft een geheel eigen sfeer. De architectuur en kunst van de Maya's kenmerkt zich door vaak grimmige en verbeten gezichten, die zelfs buitenaards aandoen. De gezichten zijn vaak plat en zijn erg gestileerd en hebben sterke accenten. Er gaat soms iets afschrikwekkends van uit en misschien was dat wel bedoeld om de goden te eren en op een voetstuk te plaatsen. De Maya samenleving was sterk hiërarchisch. Het schijnt dat alleen mensen met het tijdzegel 'IX' (tovenaar) priester konden worden - en daarmee tot de politieke elite werden toegelaten. Dit laat zien hoe sterk de Maya's zich lieten leiden door de wetten van een onzichtbare wereld. 

Wij denken zelf dat de Maya's afstammen van het sterrenvolk de 'Pleiadiërs'. De Pleiadiërs zijn in een aantal opzichten verder in hun evolutie dan de mensen op Planeet Aarde. Aan de andere kant zijn de Pleiadiërs niet zo diep in de materie neergedaald als de mens. De Maya cultuur is een uitwisseling geweest van Pleiadische kennis met aardse, materiële ervaringsmogelijkheden. Dit experiment is succesvol geweest, want er is op zelfstandige wijze een indrukkende beschaving opgebouwd. Aan de andere kant is de beschaving ook weer ten onder gegaan. De Maya's waren waarschijnlijk hun tijd te ver vooruit. Zoals hun eigen profetie al aangaf, zou het tijdperk van de vierde dimensie pas in de 21e eeuw aanbreken...        


Waarom noemen we de Maya's 'meesters van de tijd'? 

Nergens ter wereld is het tijdbesef zo sterk ontwikkeld als bij de Maya's en andere Latijns-Amerikaanse volken, zoals de Azteken en de Inca's. De Maya's hadden een cyclisch bewustzijn van tijd. Dat is een groot verschil met de westerse benadering van tijd, die lineair is. In een lineaire tijdsbeleving loopt de tijd van het verleden via het heden naar de toekomst. Alles wat is gebeurd, keert dan niet meer terug. Het is volstrekt niet te voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren... Voor de Maya's is dit onlogisch. In hun cyclische benadering van tijd komen dezelfde gebeurtenissen steeds weer terug, maar dan in een andere verschijningsvorm. Dit lijkt uiteraard op de beweging van de vier seizoenen, die ook cyclisch is. Voor de Maya's waren alle terreinen van het leven echter cyclisch en hier waren dan ook verschillende kalenders voor. De Venuskalender was bijvoorbeeld heel belangrijk voor de economie en de Maankalender was belangrijk om in verbinding te staan met het mysterie van het leven.

Naast een cyclisch besef van tijd waren de Maya's ook bekend met het principe van 'fractals'. Fractals stelden de Maya's in staat om ver in de toekomst te kijken en de logica van de grote kosmische processen te kunnen duiden. Het principe van fractals wordt goed uitgelegd in het boek 'De Natuurlijke Tijd' van Peter Toonen. Simpel gezegd betekent het: 'zo klein, zo groot'. Peter Toonen geeft het voorbeeld van het getal 260 als fractal: "Zoals de mens een zwangerschapsduur kent van 260 dagen (de omvang van één Tzolkin ronde), zo zouden de Maya's op een bepaalde manier kunnen stellen dat de mensheid zwanger is in 26.000 jaar (de omvang van de precessiecyclus van de zon). Ruim 26.000 jaar geleden stierf om raadselachtige redenen de Neanderthaler plotseling uit. Dan ligt het dus voor de hand dat er momenteel een nieuwe mens wordt geboren." Het is erg interessant om historische processen te analyseren met behulp van fractals; het geeft nieuwe interpretatiemogelijkheden, die je kunnen raken! 

N.B. De Tzolkin bestaat uit 260 dagen. Het is moge duidelijk zijn dat het ten diepste een scheppingskalender is. Als je afstemt op het patroon van de Tzolkin, ben je in staat om geboorte te geven aan nieuw leven! Je stemt af door bij jezelf naar binnen te gaan en in je hart te voelen wat je ziel nodig heeft. De Tzolkin helpt je om de juiste vragen te stellen; de thema's wisselen van dag tot dag. Vervolgens zorgt de kracht van jouw vierdimensionaal bewustzijn ervoor dat je innerlijke wereld wordt gemanifesteerd in de buitenwereld!   


De Maya's en sjamanisme 

De Maya's stonden dicht bij de natuur en eerden de natuurgoden. Dit zie je ook terug in de oorspronkelijke benamingen van de zegels. In de Tzolkin komen we de volgende natuurkrachten tegen: wind/adem (IK), storm (CAUAC), aarde (CABAN) en zaad (KAN). Er is in de Tzolkin ook plaats voor de hemellichamen: maan (MULUC), zon (AHAU) en ster (LAMAT). Ook veel (kracht)dieren worden geëerd: slang (CHICCHAN), hond (OC), aap (CHUEN) en adelaar (MEN). En er is plaats voor de draak (IMIX), het mythologische wezen dat waakt over de bron van de schepping. Daarnaast worden de nacht (AKBAL) en de dood (CIMI) geëerd als wezenlijke onderdelen van het leven. Er is zelfs een plaats voor de mens (EB) en de krijger (CIB), die dus niet identiek zijn!

Sjamanisme komt voor over de hele wereld. Het is een manier van leven, waarin de mens zich geheel opgenomen voelt in de natuur om hem heen. Hierbij gaat het zowel om de zichtbare als de onzichtbare wereld. Dit laatste komt in de Tzolkin expliciet tot uitdrukking in de tijdzegels hemelwandelaar (BEN) en sjamaan/tovenaar (IX). In sjamanisme is het belangrijk om ons volledig open te stellen voor de signalen die onze omgeving meestal op subtiele wijze 'toefluistert'. Voor het eren van deze symmetrie tussen de mens en omgeving is zelfs een speciaal tijdzegel beschikbaar: spiegel (ETZNAB). Tenslotte ontbreekt er nog één tijdzegel in ons overzicht: hand (MANIK); de hand is belangrijk, omdat het leven voor de Maya's uiteindelijk ook een praktische betekenis moet hebben. Pas als je iets kunt maken, kun je jezelf neerzetten en kun je de ander iets geven.  

Ook in de moderne samenleving zijn er veel mensen die zich laten inspireren door het sjamanisme. Hier zijn goede redenen voor, want het brengt je dicht bij de basisprincipes van het leven. We mogen echter niet vergeten dat de taal van de Maya's voortkomt uit een samenleving die sterk hiërarchisch was en waarin democratie niet bestond. Ook was technologie, logistiek en rechtspraak heel anders van karakter dan tegenwoordig. Dit betekent echter niet dat de Tzolkin verouderd is, of, omgekeerd, dat de huidige samenleving 'ontaard' is. De oorspronkelijke Maya's zouden het zonder meer toejuichen om mee te gaan in de beweging van tijd en de betekenis van de Tzolkin te herijken. TimeTools2013 heeft daarin het voortouw genomen door een koppeling te leggen met 20 archetypen van de moderne samenleving. We zijn er echter van overtuigd dat ook andere benaderingen mogelijk en nodig zijn, nu en in de toekomst.         


  

Hoe heeft de Tzolkin wereldwijze bekendheid gekregen? 

Met het verval van de beschaving van de Maya's is ook de kennis van de kalenders grotendeels ten onder gegaan. Van veel kalenders, zoals de Venuskalender, is tegenwoordig niet duidelijk wat ze precies betekenen en hoe ze gebruikt moeten worden. De kans is groot dat bepaalde kalenders zelfs volledig verloren zijn gegaan. De Tzolkin is ook lange tijd aan het zicht van de wereld onttrokken. De Maya's hebben de telling wel in stand gehouden, maar alleen de Lange Telling. Dat is niet de kalender die nu ten grondslag ligt aan de TimeTools2013 Tzolkin Calculator.

Het is José Arguëlles geweest, die in de jaren '80 voor een belangrijke doorbraak heeft gezorgd. Hij had een fascinatie voor tijd en realiseerde zich op een bepaald moment hoe belangrijk tijd is voor ons bewustzijn. Als er een natuurlijke tijd bestaat, waarmee wij van binnenuit verbonden zijn, dan is tijd een organisch kompas voor persoonlijke ontwikkeling en manifestatie van ons diepste zelf. Arguëlles besefte dat het westerse systeem voor tijd, de Gregoriaanse kalender, kunstmatig was en niets met het wezen van tijd te maken had. Het gaat zelfs nog verder: de Gregoriaanse kalender is mogelijk zelfs een ultieme blokkade van de kerk geweest om te voorkomen dat de mens op autonome wijze in contact kon komen met zijn diepste zelf (en dus een priester of dominee nodig had als bemiddelaar). Peter Toonen spreekt in dit verband ook wel van 'de gestolen tijd'.

Arguëlles is zich volledig gaan verdiepen in de cultuur van de Maya's en de herkomst van de Tzolkin. Dit leidde hem uiteindelijk naar het graf van de Maya koning Pacal Votan. Hier heeft Arguëlles via synchroniciteit een aantal cruciale openbaringen gehad, waardoor hij de zegels op de graftombe kon ontcijferen. Met deze kennis kon hij zijn vermoeden bevestigen dat de Maya's vroeger bekend waren met een soort schrikkeldag, waardoor de Tzolkin en hun jaarkalender wel degelijk in de pas liepen met de seizoenen (wat niet zo is met de Lange Telling). Arguëlles kon zelfs met terugwerkende kracht uitrekenen hoe de kalender zou moeten lopen en introduceerde toen de Dreamspell kalender.

De Dreamspell kalender heeft wereldwijd enorme indruk gemaakt, vooral in Spaanstalige landen. De Dreamspell is een krachtige kalender, waarmee je heel simpel een treffende horoscoop kan maken. In navolging van Arguëlles zijn verschillende mensen zich bezig gaan houden met het begrijpen van de Tzolkin. Aluna Joy Jaxk'in, bijvoorbeeld, heeft belangrijk werk verricht op het terrein van de Maya horoscopen. Ook in Nederland zijn er publicaties geweest, meestal in het voetspoor van Arguëlles en Joy Jaxk'in. Arguëlles heeft later in zijn leven nog vele andere boeken geschreven, die echter erg ingewikkeld zijn om te lezen. Hij overleed in het voorjaar van 2011. José Arguëlles werd in brede kringen gezien en erkend als de reïncarnatie van de Maya koning Pacal Votan. Je zou kunnen zeggen dat hij aan het begin van de Nieuwe Tijd is teruggekomen om het geheim van zijn eigen graftombe te ontcijferen. Het is een prachtig verhaal, wat te mooi lijkt om waar te zijn, tenzij je bekend bent met de werking van tijd en synchroniciteit.

TimeTools2013 heeft in 2009 nog schriftelijk contact gehad met Arguëlles en hem verteld over de ontdekking van de 20 archetypen. Arguëlles was hier erg enthousiast over en moedigde ons aan om door te gaan met de modernisering van de Tzolkin. Hij had naar eigen zeggen slechts de contouren beschreven van een werkveld, dat voor een groot deel nog ontgonnen moest worden.  


Hoe is het nu afgelopen met de profetie van 2012?  

De geschiedenis van de Tzolkin kan niet los worden gezien van de profetie van het 'einde der tijden' in 2012. Op 21 december 2012 zou de precessiecyclus van 26.000 jaar voltooid zijn en een nieuw tijdperk aanbreken. Op de een of andere manier is hier in de pers wereldwijd veel aandacht voor geweest. Dit komt mogelijk door de kracht van de Tzolkin, waardoor veel mensen er serieus rekening mee zijn gaan houden, dat ook de overgang naar de Nieuwe Cyclus iets bijzonders teweeg zou kunnen brengen. Voor een buitenstaander lijkt de profetie van een eindtijd misschien erg overdreven, want hoe kan een toekomstvoorspelling zo precies zijn? De volgers van de Tzolkin hebben echter een heel andere beleving bij tijdpatronen en hebben er serieus rekening mee gehouden dat er in 2012 belangrijke gebeurtenissen zouden kunnen plaatsvinden. Wij van TimeTools2013 hebben daar ook rekening mee gehouden, al leek het ons onwaarschijnlijk dat er grootschalige rampspoed zou plaats vinden.

De meeste mensen zeggen dat er in 2012 niets is gebeurd. Daar zijn wij het niet mee eens! Achteraf gezien is 2012 wel degelijk een kantelpunt geweest in het bewustzijn van de Aarde. Het schijnt ook dat het aantal aardbevingen per jaar na 2012 enorm is toegenomen. Wij hebben zelf in ieder gemerkt dat er in de periode 2011-2017 enorm grote verschuivingen zijn geweest in het energieveld van de aarde, die veel impact hebben gehad op het gestel van sensitieve mensen. Hierbij moet je denken aan overbelaste chakra's en zenuwbanen, die leiden tot grote moeheid, misselijkheid en hoofdpijn of zelfs migraine. Het verwerken van de energetische verschuivingen wordt gedragen door een beperkt aantal mensen, en die hebben het na 2012 heel zwaar gehad! Hier lees je niets over in de krant en het klinkt voor velen als een 'vaag' verhaal. Maar toch is het zo en we vinden het belangrijk om het te vermelden op deze website. De lichtwerkers in de wereld verdienen het om in het zonnetje te worden gezet! In onze ogen verloopt de transformatie van de Aarde de laatste jaren iets minder heftig, maar is nog steeds gaande. Maar misschien zijn we zelf gewend geraakt aan de heftigheid van het transformatieproces en zijn we beter uitgerust om ermee om te gaan. We leven namelijk nog steeds in een bizarre overgangstijd.     

Sinds 2012 vindt er een duidelijke tweedeling in de wereld plaats. Er zijn mensen die zich open stellen voor de Nieuwe Tijd en ervoor kiezen om van binnen naar buiten te leven. Deze groep wordt steeds groter en steeds sterker. Er zijn echter ook nog veel mensen die zich hiervoor afsluiten en denken dat de wereld nog net zo functioneert als vóór 2012. Wat wij merken in ons eigen leven, is dat de mensen die niet veranderen, zichzelf enorm tegenkomen. Ze doen hun uiterste best om iets moois van het leven te maken, maar de tegenslag stapelt zich op. Hun onbegrip is groot; evenals het gevoel van onmacht. Het leven wordt door deze mensen vaak als een strijd ervaren en als een Don Quichot gaat men deze strijd aan. Hierbij wordt, net als vroeger, de waarheid geweld aan gedaan, omdat men denkt men dat leugens een hoger doel kunnen dienen. Maar zo werkt het niet in de vierde dimensie! Je kunt tegenwoordig feitelijk niets zinvols meer voor elkaar krijgen door macht uit te oefenen of op andere wijze te 'grijpen'. Het leven wordt dan snel een farce. Je holt jezelf uit en creëert een kansloze uitputtingsslag. Het verschil tussen 'echt' en 'nep' is tegenwoordig cruciaal. Er is een enorme behoefte aan waarachtig leven en oprecht samenzijn. Dit kenmerkt het nieuwe tijdperk dat is begonnen in 2013. De tijd is nu gekomen om te luisteren naar ons zielsverlangen om van hieruit met de wereld in verbinding te staan. De Tzolkin is hierbij de ultieme raadgever. 


Idee-uitwisseling via het forum

Lijkt het je leuk en interessant om met anderen van gedachten wisselen over de onderwerpen uit dit artikel? Dat kan via het gemeenschappelijke forum van TimeTools2013. Als je je registreert bij het 2013 Deelgenootschap, krijg je gratis toegang tot dit forum.

N.B. Als je reeds bent geregistreerd, moet je eerst inloggen om het forum te kunnen bezoeken.