Het samenspel van 20 unieke zegels 

De Tzolkin is opgebouwd uit 20 tijdzegels, die op een wonderbaarlijke manier met elkaar samenhangen. Dit is ook te zien in de symbolen. Er zijn symbolen met dezelfde vorm, dezelfde binnenkleur en dezelfde buitenkleur. Deze zegels hebben grote overeenkomsten. Er zijn ook patronen waar te nemen in de volgorde van de kleuren en de vormen.  


In dit artikel leggen we uit wat tijdzegels zijn en wat ze voor je kunnen betekenen. 


Waarom spreken we van 'tijdzegels'? 

Tijd als 'magneet' 

De 20 zegels van de Tzolkin noemen we tijdzegels, omdat ze de inhoud van tijd beschrijven. Voor de Maya's is tijd hetzelfde als 'samenkomst van gelijksoortige gebeurtenissen'. Als iets op een bepaalde dag plaats vindt, dan heeft dat een reden. Het is het zegel van de dag, dat deze gebeurtenissen 'naar zich toe heeft getrokken'. Elke dag trekt andere gebeurtenissen naar zich toe.


Synchroniciteit

Elke gebeurtenis synchroniseert met het thema van de dag. Tijd is daarom een verbinder, een 'magneet van gebeurtenissen'. De tijd trekt gelijksoortige gebeurtenissen naar elkaar toe, waardoor ze 'tegelijk' plaatsvinden. De Tzolkin kent vaste, cyclische patronen, die uit verschillende lagen zijn opgebouwd. 


Hoe bepaal ik mijn tijdzegel? 

Tijdcode door geboorte  

Jouw geboorte is ook gecodeerd door tijd. Als je bent geboren op een bepaalde dag, dan draag je het tijdzegel van deze dag. Alle mensen die op deze dag zijn geboren, hebben hetzelfde tijdzegel. Er zijn echter verschillen in de manier waarop iemand met het tijdzegel om gaat. 


Dreamspell telling  

Om jouw tijdzegel uit te bepalen, moet je uitrekenen welk zegel van de Tzolkin actief was op jouw geboortedag. Er zijn speciale formules om onze huidige kalender, de Gregoriaanse kalender, om te rekenen naar de Tzolkin. De Tzolkin calculator van TimeTools2013 maakt gebruik van de Dreamspell telling. 


Een voorbeeld: IMIX 

Als jouw geboortedag, bijvoorbeeld, in het teken stond van IMIX, dan ben je geboren met het tijdzegel IMIX. Je ontwikkelt dan de kwaliteiten van IMIX, die zichtbaar worden in het archetype 'moeder'. Diep van binnen ben je dan een moeder (zelfs als man!) en doe je dingen zoals een moeder het zou doen. Je kunt dan, bijvoorbeeld, heel voedend zijn voor je omgeving. 


Wat is een archetype? 

Inzichten van Carl Jung 

Elk tijdzegel is verbonden met een 'archetype', zoals 'profeet', 'monnik', 'moeder' of 'gelovige'. Het woord 'archetype' is geïntroduceerd door de psycholoog Carl Jung. Jung was zijn tijd ver vooruit en heeft allerlei verschijnselen beschreven, die zijn oorsprong vinden in de vierde dimensie, waaronder het fenomeen 'archetype'. Het is heel ingewikkeld om precies uit te leggen wat een archetype is, maar je zou het kunnen vergelijken met een onmisbare 'rol' in een toneelstuk.


Geen verhaal zonder rollenspel

Er is geen verhaal zonder een held en elke held heeft weer tegenstander nodig, anders is er geen verhaal. Zo is het ook met de Tzolkin. Er zijn verschillende rollen die elkaar nodig hebben om te kunnen functioneren. Je zou kunnen zeggen dat de Tzolkin het verhaal van de ziel is, dat wordt verteld door 20 archetypen! Er kan geen archetype ontbreken, anders kan het verhaal niet bestaan. 


Tijdzegels vormen een geheel  

Een tijdzegel draag je uit     

Ieder zegel speelt een onmisbare rol om de bezieling tot uitdrukking te brengen. En ieder mens vertegenwoordigt één van de tijdzegels. Het is heel bijzonder om een tijdzegel te mogen vertegenwoordigen. Net zoals het mooi is om een man of een vrouw te zijn en daar op jouw manier invulling aan te mogen geven. Het is een onderdeel van wie je ten diepste bent en hoe je deelneemt aan het leven.


Alle zegels even belangrijk 

Sommige mensen slagen erin om veel mooie kanten van hun tijdzegel te laten zien en kunnen daarin een voorbeeld zijn voor mensen met andere zegels. Toch is het niet verstandig om je blind te staren op je eigen tijdzegel. Iedereen heeft het namelijk nodig om álle 20 tijdzegels te leren kennen. Jij staat namelijk niet los van de rest. De vierde dimensie gaat over leven in eenheid. Daarnaast is het zo dat de zegels elkaar kunnen versterken. Hoe meer je vertrouwd bent met de andere zegels, hoe meer je kunt doen met je eigen zegel! 


Kracht en valkuilen 

Alles of niets

Tijdzegels beleef je vanuit je hart. Doe je het niet, dan krijg je geen toegang tot de kwaliteiten van je zegel! Sterker nog, je krijgt te maken met de keerzijde ervan. Iemand met het tijdzegel IMIX, bijvoorbeeld, kan veel verbondenheid ervaren met de ander en zijn omgeving. Maar als het hart van IMIX op slot zit, keert de kracht om in een valkuil.


Voorbij rozengeur en maneschijn

Wanneer je je hart niet opent, zit het tijdzegel je meestal in de weg. IMIX kan zich uitstekend verbinden met de ander, maar kan zich ook enorm eenzaam en afgesloten voelen. De eenzaamheid van IMIX is dan zelfs véél groter dan bij andere zegels! Vanuit deze gevoelens van eenzaamheid, kan IMIX verbitterd raken en zich heel koud en afstandelijk opstellen. Elk tijdzegel heeft zijn eigen valkuilen. Ook als je je hart opent, zal je bij tijd en wijle last hebben van de donkere kant van je eigen zegel. 


Partnerzegels 

Kracht versterken

De levenskunst van de vierde dimensie bestaat eruit om de kracht van je tijdzegel te pakken. Dit gaat niet vanzelf. Eigenlijk moet je zo leven, dat je steeds 'de wind in de zeilen krijgt'. Gelukkig heeft elk tijdzegel allerlei 'partnerzegels' die je ondersteunen om je kracht te pakken. De partnerzegels spiegelen iets voor dat je op het juiste spoor zet. Mensen met een partnerzegel oefenen vaak veel aantrekkingskracht op je uit.


Tijdzegels die je irriteren

Maar het kan ook voorkomen dat je niet open staat voor een leven vanuit je hart. In dat geval roepen partnerzegels iets op waar je geen behoefte aan hebt en kun je juist irritatie ontwikkelen. Mensen met partnerzegels kunnen daarom zowel je grootste vrienden als je grootste 'vijanden' zijn. Het is maar net hoe jij op dat moment in je leven staat.


TimeTools2013 en tijdzegels

Op de website van TimeTools2013 kun je kennismaken met alle 20 tijdzegels. Je bepaalt zelf waar je wilt beginnen. Als je meer wilt weten over de verschillende zegels, raden we je aan om abonnementen af te sluiten met extra informatie over 'kracht en valkuilen' of 'partnerzegels'. Deze abonnementen zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Als je vooral geïnteresseerd bent in je eigen zegel, adviseren we je om aan de slag te gaan met het werkboek van je eigen zegel. Om dit werkboek te bestellen, hoef je je niet eerst te registreren en kun je meteen de webwinkel bezoeken.